0974 069 899

Bài tập

avt Học viên: Chị Vân

Bức tranh đầy tâm huyết mà chị Vân vẽ dành tặng cho bạn. Sau 7724 nét cọ, cuối cùng chị cũng hoàn thành. Kiên trì ắt thành công, nhìn vào cứ như ảnh chụp, quá đẹp.