0974 069 899

Photoshop

Bài tập học viên sau gần 1 tháng học...
Bài tập buổi 1 số – Môn nâng cao...
Bài tập buổi 1 số – Môn nâng cao...
Bài tập buổi 1 số – Môn nâng cao...
Bài tập buổi 1 số – Môn nâng cao...
Bài tập buổi 1 số – Môn nâng cao...
Dự án thiết kế nhỏ của bạn Bách với...
Bài tập môn Photoshop cơ bản...
Học viên học cơ bản – Từ con số...
Học viên học cơ bản – Từ con số...
Học viên học cơ bản – Từ con số...
Bài tập poster trong Khóa nâng cao kỹ năng...
Bài poster môn Nâng cao kỹ năng thiết kế...
Bạn cần học Photoshop đăng ký ở đây nhé  ...
Bạn cần học Photoshop đăng ký ở đây nhé...
Học khóa này để làm nhé. Môn Photoshop  ...
Hồ Trung học khóa Photoshop...