0974 069 899

Các phím tắt trong After Effect bạn nên biết

“Các phím tắt trong After Effects bạn nên biết” là một bộ sưu tập hữu ích chứa đựng những phím tắt quan trọng và tiện ích trong quy trình làm việc với Adobe After Effects. Với việc nắm vững các phím tắt này, bạn sẽ tiết kiệm thời gian, tăng hiệu suất làm việc và nhanh chóng trở thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp.

Trang web này cung cấp một danh sách đầy đủ các phím tắt quan trọng cho các chức năng và công cụ chính trong After Effects. Bạn sẽ tìm thấy phím tắt để điều khiển timeline, quản lý layer, tạo hiệu ứng đặc biệt, xuất bản và nhiều hơn nữa. Các phím tắt được tổ chức theo từng danh mục, giúp bạn dễ dàng tra cứu và tìm kiếm thông tin mà mình cần.

Bằng cách sử dụng các phím tắt, bạn có thể thực hiện các thao tác phổ biến một cách nhanh chóng và thuận tiện. Thay vì phải tìm kiếm trong menu hoặc bấm chuột nhiều lần, bạn chỉ cần nhấn một vài phím để thực hiện các hành động như cắt, sao chép, dán, thay đổi thuộc tính và nhiều hơn thế nữa.

Nếu bạn muốn trở thành một chuyên gia với After Effects, việc nắm vững các phím tắt là một yếu tố quan trọng. “Các phím tắt trong After Effects bạn nên biết” sẽ giúp bạn làm điều đó. Hãy khám phá ngay và nâng cao khả năng làm việc của mình trong After Effects với sự trợ giúp của danh sách phím tắt thông minh này.


Các phím tắt trong After Effect làm việc với giao diện

Phím tắt Chức năng
Shift + F10 Giao diện chuẩn Standard
Shift + F11 Giao diện chuyển động Animation
Shift + F12 Giao diện hiệu ứng Effects
Ctrl + N Tạo mới Composition
Ctrl + K Thay đổi thông số (chuẩn phim, thời gian,…) của Composition
Alt + Scroll chuột giữa Thu nhỏ, phóng to Timeline
Phím 0 Xem trước phim có âm thanh
Spacebar Nghe thử phim không âm thanh
Scroll chuột giữa Thu nhỏ, phóng to màn hình Preview

Các phím tắt trong After Effect điều khiển Layer

Phím tắt Chức năng
A Mở tâm xoa
P Mở Position
S Mở bảng thu nhỏ, phóng to Scale
R Mở bảng xoay
T Mở độ trong bảng điều khiển
U Mở thuộc tính có keyframe trên Layer
E Mở bảng hiệu ứng
Ctrl [ ] Sắp xếp Layer
Ctrl + D Nhân đôi Layer
Ctrl + Shift + D Cắt đôi Layer
Alt + Page Up/Alt + Page Down Đẩy Layer tiến lên/lùi xuống
M Xác định vị trí trên Timeline
Ctrl + M Chuyển sang bảng Render các Composition đang làm việc
Ctrl + ‘ Hiển thị hướng dẫn
Shift + +/- Chọn Mode trên bảng điều khiển
Ctrl + Shift + P Gán Position & tạo keyframe cho Position
Ctrl + Shift + O Gán thuộc tính Opacity
Ctrl + Shift + R Gán thuộc tính Rotation
Ctrl + Shift + A Bỏ chọn keyframe
Ctrl + Alt + A Chèn keyframe hiện trên Timeline
Ctrl + / Chèn source vào Timeline
Ctrl + Shift + N Gán khung Mask hình chữ nhật cho Layer
Ctrl + L Khóa Layer
Ctrl + Shift + L Bỏ khóa Layer
O và I Di chuyển đến điểm cuối/điểm đầu của Layer
Ctrl + Shift + C Tạo Composition trên Layer đang chọn
[ ] Căn lề phải/trái cho Layer đang chọn
Alt + [ ] Ẩn Layer phía bên phải/trái con trỏ

Các phím tắt trong After Effect xử lý Timeline

Phím tắt Chức năng
N/B Điểm cuối/điểm đầu vùng làm việc
End/Home Về cuối/lên đầu của Composition
PgDn/PgUp Lùi/tiến 1 frame
K & J Chuyển đến sau/trước Timeline
–  và  + Thu nhỏ/phóng to
Ctrl + Shift + mũi tên phải/trái Di chuyển 10 frame
Alt + lăn chuột Thu nhỏ/phóng to chuột

Các phím tắt trong After Effect thay đổi chuột

Phím tắt Chức năng
C Điều khiển máy ảnh
G Dùng Pen Tool vẽ mặt nạ
H Hand Tool
Q Vẽ hình cơ bản
Z Zoom Tool
Y Xoay hình đổi tâm
W Xoay hình
V Chọn vùng

Các phím tắt trong After Effect xử lý File

Phím tắt Chức năng
Ctrl + Alt + N Tạo khu
Ctrl + N Tạo Composition mới
Ctrl + Alt + Shift + N Tạo thư mục mới
Ctrl + I Import
Ctrl + Shift + S Lưu File
Ctrl + W Đóng Project
Ctrl + M Render
Ctrl + Alt + M Render Media Encoder
Ctrl + Q Thoát