0974 069 899

Cách chuyển Layer thường thành Smart Object trong Photoshop CC và ngược lại

Smart Object là đối tượng thông minh, chứa những dữ liệu gốc của layer (layer, hình ảnh, vector). Ngoài ra, bạn có thể thao tác trên Smart Object như Transform, dùng bộ lọc Filter mà không ảnh hưởng đến thuộc tính gốc của layer đó.

Để phân biệt layer thường và layer Smart Object thì chúng ta nhận biết trên biểu tượng của Layer đó. Nếu bạn thấy biểu tượng File ở trên layer như ảnh bên dưới thì layer đó chính là Smart Object.

  • Cách chuyển Layer thường thành Smart Object
  • Cách 1:

Bước 1: Chọn layer cần chuyển thành Smart Object. (1)

Bước 2: Vào menu Layer (2) => Smart Objects (3) => Convert to Smart Object (4)

  • Cách 2:

Bước 1: Chọn layer cần chuyển thành Smart Object.

Bước 2: Kích chuột phải, chọn Convert to Smart Object 

Sau khi chuyển thành Smart Object, bạn sẽ thấy biểu tượng ở góc của Layer như hình dưới.

  • Cách chuyển Smart Object thành Layer thường
  • Cách 1:

Bước 1: Chọn Smart Object cần chuyển thành Layer

Bước 2: Vào menu Layer (1) => Smart Objects (2) => Rasterize (3).

  • Cách 2:

Bước 1: Chọn Smart Object cần chuyển thành Layer

Bước 2: Kích chuột phải, chọn Rasterize Layer

Chúc các bạn thành công !

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Hi vọng các bạn học được điều gì đó thú vị! Huy Academy có một số khóa học Online và Offline chất lượng các bạn có thể tham khảo

♦ Online: e.huyacademy.com

♦ Offline: huyacademy.com