0974 069 899

Cách lưu file pdf dung lượng nhẹ trong Illustrator

Bước 1: Chọn save as để lưu file pdf


Bước 2: Chọn nơi lưu, đặt tên file và chọn định dạng pdf


Bước 3: Chọn theo hình


Bước 4: Bấm Save pdf ==> Ok


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Hi vọng các bạn học được điều gì đó thú vị! Huy Academy có một số khóa học Online và Offline chất lượng các bạn có thể tham khảo.

♦ Online: e.huyacademy.com

♦ Offline: huyacademy.com