0974 069 899

Đồ án Linh Yên

Layers Bakery

Ý nghĩa LOGO

Logo dạng nhân vật là sự kết hợp giữa hình ảnh bánh donut và bánh kem nhiều tầng thể hiện được tên của thương hiệu.

Đồng thời với nét mặt lém lỉnh và nét vẽ tròn đầy tạo cảm giác ngon miệng. Hành động vẫy tay của nhân vật cũng kích thích mong muốn trải nghiệm cho khách hàng

Học viên: Trần Linh Yên
Lớp nghề Thiết kế