0974 069 899

Cách tạo Pattern trong Illustrator CC

Pattern (Họa tiết) có thể làm tăng tính sáng tạo cũng như làm thiết kế thu hút hơn. Vậy làm sao để tạo 1 pattern, cùng Huy Academy xem nhé.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  • Bước 1: Chọn đối tượng bạn muốn tạo Pattern (vector, hình ảnh trong suốt không nền)

  • Bước 2: Chọn Window > Pattern Option.

  • Bước 3: Chọn Make Pattern trong Menu mở rộng, nhấn OK ở hộp thoại tiếp theo

 

  • Bước 4: Đặt tên và tùy chỉnh sắp xếp Pattern 
Các dạng sắp xếp Pattern
Grid: Lưới là cách sắp xếp cơ bản nhất của pattern, các hình vẽ sẽ được sắp xếp đều nhau và cùng nằm trên một đường thẳng.
Brick by row: Hình vẽ được đặt vào một khung chữ nhật; các hình nằm chính giữa được căn thẳng nhau theo hàng dọc, các hình còn lại căn theo hàng ngang.
Brick by column: Hình vẽ được đặt vào một khung chữ nhật và được xếp so le với nhau
Hex by row: Hình vẽ được đặt vào một khung lục giác; các hình nằm chính giữa được căn thẳng nhau theo hàng dọc, các hình còn lại căn theo hàng ngang.
Hex by column: Hình vẽ được đặt vào một khung lục giác và được xếp so le với nhau.
  • Bước 5: Chỉnh sửa khoảng cách

Nhấn chọn Size Tile to Art để tùy chỉnh khoảng cách nhé. Bạn có thể tùy chỉnh khoảng cách giữa các hình với nhau bằng cách nhập trực tiếp thông số (tính theo đơn vị pixel), số càng tăng thì khoảng cách càng lớn. 

Nếu muốn xem trước pattern, bạn hãy bỏ chọn hộp kiểm Dim Copies to nhé

  • Bước 6: Sau khi đã tùy chỉnh xong, chọn Done và pattern của bạn sẽ xuất hiện trong tab Swatches (Window > Swatches để mở tab này)

  • Cùng xem thành quả nhé:

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Hi vọng các bạn học được điều gì đó thú vị! Huy Academy có một số khóa học Online và Offline chất lượng các bạn có thể tham khảo

♦ Online: e.huyacademy.com

♦ Offline: huyacademy.com