0974 069 899

Đồ án tốt nghiệp – Học viên Quang Sang

Mỗi học viên là mỗi lựa chọn đề tài đồ án khác nhau. Và Quang Sang chọn cho mình đề tài về ngành nghề Nội thất để triển khai Đồ án Tốt nghiệp.

LOGO của bạn kết hợp giữa các yếu tố: Chữ cái K + S + Và hình ảnh của Tủ quần áo. Đồ án của bạn bao gồm Social Meida Post và các sản phẩm in ấn nhận diện. Cùng xem các sản phẩm của bạn ấy nhé.