Đây là những hình ảnh mình copy từ Facebook. Đây là lẻ là những hình ảnh thể hiện mang tính GIẢI TRÍ thì phải. Chúng ta có thể cùng vui vẻ trong giây lát.

Đầu tiên là từ Facebook này. Có thể họ lượm ở đâu đó.Tiếp theo là được dịch sang tiếng việt.