0974 069 899

CC Split – hiệu ứng cắt đôi chữ trong After Effect

CC Split – hiệu ứng cắt đôi chữ trong After Effect, nếu bạn chưa biết có thể xem bài này nhé.


Bước 1: Bạn gõ chữ ra và sau đó thì tìm hiệu ứng CC Split trong Affect & Presets ( Xem hình )


Bước 2: Các bạn chú ý 1 số điểm sau ( xem hình )

  • Point A: Điểm bắt đầu
  • Point B: Điểm kết thúc
  • Split : Mức độ cắt ( Chia )


Bước 3 : Ở đây mình giữ điểm A lại nha và sẽ chỉnh điểm B thôi. Nhớ tạo key để thấy hoạt động


Demo nha

Để các bạn dễ hình dung CC Split là gì thôi ý mà