Để reset các cài đặt trong photoshop về mặc định thì có nhiều cách nhưng bài này mình sẽ chỉ bạn một cách dễ nhất thôi nha.


Bước 1:

  • Bấm Ctrl + K để mở bảng cài đặt photoshop. Ctrl + K sẽ mở bảng Genaral
  • Ctrl + K hoặc có thẻ vào File > Preferences > General


Bước 2:

  • Chọn Reset Preferences On Quit và bấm OK là xong
  • Sau đó bạn tắt Photoshop và mở lại là được


Chúc bạn bạn thành công !