0974 069 899

Chia sẻ file Christmas Sparklers dùng cho ghép hình

Cách dùng : Đưa vào Ảnh và chọn chế độ hòa trộn Screen. Sau đó thay đổi kích thước cho phù hợp.

DOWNLOAD : LINK DOWNLOAD
Pass winrar : huyphotoshop.com