0974 069 899

Crop đối tượng trong After Effect

Crop đối tượng trong After Effect. Bạn có thể Crop cho video, ảnh và comp…


Kéo hiệu ứng Crop Edges vào đối tượng muốn crop


Các bạn chú ý, khi kéo vào thì mặc định Crop Edges đang để mặc định 5%. 

  • Crop Edges: Thông số chính
  • Crop top: Crop bên
  • Crop bottom: Crop bên dưới
  • Crop left: Crop bên trái
  • Crop right: Crop bên phải


Crop Edges đang là đối tượng chính của hiệu ứng. Các crop bên dưới là đối tượng phụ. Các đánh dấu màu đỏ là đang bị liên kết với đối tượng hiệu ứng chính


Để tùy biến tự do hơn, hãy loại bỏ liên kết các đối tượng hiệu ứng phụ ra khỏi đối tượng hiệu ứng chính.

Cách làm như sau: Giữ Alt và click vào biểu tượng tạo Key ( xem hình )


Hi vọng bạn thành công