0974 069 899

Điều chỉnh độ dài của layer trong After effect

Điều chỉnh độ dài của layer trong After effect


Bước 1

  • Chọn các file layer muốn điều chỉnh, chuột phải vào chọn Time ==> Time Stretch…


Bước 2

  • Tại phần New Duration ( Độ dài mới ). Bạn nhập số giây mong muốn của các layer đã chọn vào. Bấm OK là xong nhé


Chúc các bạn thành công !