0974 069 899

Độ phân giải và tỷ lệ khung hình của video

Độ phân giải và tỷ lệ khung hình thông dụng

  • 4320p (8K): 7680×4320
  • 2160p (4K): 3840×2160
  • 1440p (2K): 2560×1440
  • 1080p (HD): 1920×1080
  • 720p (HD): 1280×720
  • 480p (SD): 854×480
  • 360p (SD): 640×360
  • 240p (SD): 426×240

Chúc các bạn vui vẻ :v