0974 069 899

Đổi màu giao diện trong Photoshop CC

Nếu bạn dùng phiên bản Photoshop CS5 trở về trước thì việc đổi màu giao diện là không thể. Từ phiên bản Photoshop CC thì Adobe đã thêm chức năng nay cho phép người dùng có thể thay đổi màu giao diện làm việc của Photoshop.

Vậy làm sao để đổi màu giao diện Photoshop, các bạn xem xem Huy Academy hướng dẫn.


BƯỚC 1: Mở Preferences

  • Cách 1: Mở hộp thoại Preferences bằng cách bấm Ctrl + K sau đó chọn tag Interface
  • Cách 2: Vào menu Edit => Preferences ==> Interface

BƯỚC 2: Chọn màu giao diện muốn đổi

  • Sau khi mở Interface lên, tại mục Color Theme sẽ có 4 màu giao diện cho bạn lựa chọn. Việc của bạn chỉ cần chọn màu mình muốn và bấm Ok là xong.


KẾT LUẬN

Chúc bạn thành công