0974 069 899

Extensions Panel Hậu kỳ ảnh miễn phí

Đây là 2 Extensions Panel Hậu kỳ ảnh mà mình lượm được nay share lại cho các bạn. Extensions được lượm từ Fb 1 bạn tên Hà Chính

Link tải

SHARE 2 PANEL SIEU XIN CMRETOUCHING (mediafire.com)


Hướng dẫn cài đặt

Bước 1

Chạy file Fix.reg

Bước 2:

Làm theo hướng dẫn tùy theo Win hoặc Mac

Window

– Copy thư mục ” vào :
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions
– Sau khi cài xong mở lại PS -> Windows -> Extensions -> Tên Panel (Nếu lỗi chạy file fix.reg đính kèm)

Mac

– Copy thư mục vào đường dẫn: /Library/Application Support/Adobe/CEP/Extensions
– Sau khi cài xong mở lại PS -> Windows -> Extensions -> Tên Panel (Nếu lỗi chạy theo hướng dẫn bên dưới)

– Mở Terminal nhập vào 1 trong các dòng bên dưới tùy phiên bản Photoshop của các bạn
– PS CC2014: defaults write com.adobe.CSXS.5 PlayerDebugMode 1
– PS CC2015: defaults write com.adobe.CSXS.6 PlayerDebugMode 1
– PS CC2015.5: defaults write com.adobe.CSXS.7 PlayerDebugMode 1
– PS CC2017: defaults write com.adobe.CSXS.7 PlayerDebugMode 1
– PS CC2018: defaults write com.adobe.CSXS.8 PlayerDebugMode 1
– PS CC2019: defaults write com.adobe.CSXS.9 PlayerDebugMode 1
– PS CC2020: defaults write com.adobe.CSXS.10 PlayerDebugMode 1
– PS CC2021: defaults write com.adobe.CSXS.11 PlayerDebugMode 1
(PScc 2020 2021 có thể nhập “defaults write com.adobe.CSXS.10 PlayerDebugMode 1” hoặc
“defaults write com.adobe.CSXS.11 PlayerDebugMode 1”
thay đổi các số 9 10 11 mình không nhớ rõ).

Bước 3: Chỉ dành cho window

Có 2 phần mềm định dạng .exe bên trong nên máy win sẽ cài được. Khi cài xong sẽ xài được hầu như tất cả các chức năng. Còn máy Mac không cài được thì 1 số chức năng có thể không xài được. Ví dụ như chức năng nhặt mụn :v