0974 069 899

Crumpled Paper Textures

Bộ này gồm 15 file Crumpled Paper tuyệt đẹp. Các bạn chỉ cần tải về dùng làm hình nền hoặc đưa vào làm trang trí với các chế độ hòa trộn thích ứng với bạn.

Demo:


DOWNLOAD

  • Link tải: Download
  • Dung lượng: 39,3mb
  • Mật khẩu giải nén: huyacademy.com