0974 069 899

Dự án thiết kế mini – Học viên Hải Âu và Phan Kiên

DỰ ÁN THIẾT KẾ  TEM NHÃN

Dự án mini là một phần quan trọng trong khóa thiết kế tại Huy Academy. Nó chỉ là bài tập thiết kế một dự án nho nhỏ đồng thời học viên cần đi in để trải nghiệm.

Với bài tập này, nhóm 2 bạn nhỏ Xuân Kiên và  Hải Âu đã chọn thiết kế tem nhãn và social cho sản phẩm dầu dừa. Mời các bạn cùng xem