0974 069 899

Dự án thiết kế mini – Học viên Hoa Viên

Chúc mừng Hoa Viên đã hoàn thành Dự án mini đầu tay của mình nhé. Dự án cá nhân của Hoa Viên bao gồm Post social, Standee, Flyer, Brochure,…

Học viên: Hoa Viên
Khoá học: Lớp nghề Thiết kế
Dự án mini: Thiết kế & Quảng bá Tiệm Sushi

Các bạn có nhu cầu học khóa nghề thiết kế có thể tìm hiểu khóa tại đây
Học lớp đi làm thiết kế: huyacademy.com/lopnghe