0974 069 899

Dự án thiết kế mini – Học viên Lệ Huyền

Mời các bạn xem dự án nhỏ của bạn Lệ Huyền, thiết kế quảng cáo cho siêu thị rau củ. Một dự án nhiều cố gắng kiên trì của bạn.