0974 069 899

Dự án thiết kế mini – Học viên Ngọc Huyền

Giới thiệu đến các bạn bài thiết kế dự án mini của bạn học viên Ngọc Huyền.

Học viên: Ngọc Huyền
Khóa học: Khóa nghề thiết kế
GVHD: Nguyễn Văn Huy