0974 069 899

Dự án thiết kế mini – Học viên Cẩm Phương – Thu Thảo – Như Ý

Dự án mini là một phần quan trọng trong khóa thiết kế tại Huy Academy. Nó chỉ là bài tập thiết kế một dự án nho nhỏ đồng thời học viên cần đi in để trải nghiệm.

Với bài tập này, nhóm 3 bạn nhỏ Cẩm Phương, Như Ý, Thu Thảo đã chọn thiết kế tem nhãn và social cho sản phẩm Mật ông. Mời các bạn cùng xem