Hiệu ứng wave warp trong Premiere CC

Đây là một hiệu ứng khá thú vị và hi vọng các bạn sẽ hướng thú !