0974 069 899

Hiệu ứng wave warp trong Premiere CC

Hiệu ứng wave warp trong Premiere CC

Đây là một hiệu ứng khá thú vị và hi vọng các bạn sẽ hướng thú !