0974 069 899

Font chữ đằng sau 15 logo nổi tiếng

GIỚI THIỆU

Bài viết này tham khảo từ nhà thiết kế  Emanuele Abrate người đã tìm ra những font chữ mà các logo nổi tiếng sử dụng bằng cách thiết kế ngược lại font chữ mà họ sử dụng.

Khá nhiều thương hiệu nổi tiếng sử dụng font chữ độc quyền cho logo của họ nhưng nhiều thương hiệu cũng sử dụng những font chữ không hẳn là bản quyền cho thiết kế. Cùng xem vài font mà 15 thương hiệu nổi tiếng có thể sử dụng.


MẸO TÌM FONT

Nếu bạn muốn sử dụng font đó thì có thể tìm tải trên internet với mẹo sau:

  • Ví dụ: Muốn tìm font Futura mà thương hiệu Paypal sử dụng thì chỉ cần vào google và gõ ” Font Futura free download ” thì khả năng tìm thấy font này khá nhiều.

XEM FONT