0974 069 899

Học viên Anh Vũ và học phần thiết kế cơ bản

Anh Vũ tìm thấy Huy Academy sau một lần vô tình thấy quảng cáo trên facebook. Với cố gắng của bản thân thì sau khóa học 12 buổi đã giúp Vũ có những thiết kế cơ bản đầu tiên dù phần học thiết kế chỉ được học tối đa 3 buổi.

Với Vũ, Quá trình theo học tại Huy Academy rất thoải mái, cảm giác thầy vừa là Thầy vừa là bạn, thầy vui vẻ chia sẻ kiến thức, tư duy thiết kế và cả kinh nghiệm sống. Cảm ơn Huy Academy đã cho mình một trải nghiệm mới về mảng thiết kế đồ họa.

Cảm ơn Anh Vũ đã siêng năng trong học tập.

BÀI THIẾT KẾ CỦA ANH VŨ LỚP CƠ BẢN