0974 069 899

Điều chỉnh kích thước file bằng với kích thước Composition trong After Effect

Điều chỉnh kích thước file bằng với kích thước Composition trong After Effect


Nếu Composition của bạn có kích thước 720p nhưng bạn đưa vào nhiều video có kích thước 1080. Điều này có nghĩa là khi đưa video vào Composition, video sẽ không hiển thị hết nội dung. Chúng ta sẽ cần điều chỉnh lại kích thước của file cho phù hợp với Composition.

Bước 1

  • Kéo các file video ( hoặc hình ảnh ) vào phần layer của After Effect sau khi đã tạo Composition

Bước 2

  • Chọn các layer cần điều chỉnh kích thước, chuột phải và chọn Transform ==> Fix to Comp ( Ctrl + Alt + F )

Lưu ý

  • Ngoài ra còn có Fit theo chiều ngang : Fix to Comp Width
  • Ngoài ra còn có Fit theo chiều dọc : Fix to Comp Height

Hi vọng các bạn sẽ thành công :v