0974 069 899

Cài đặt thêm shape cho Photoshop CC

Bài này sẽ hướng dẫn cho những bạn chưa biết cách cài đặt Shape cho photoshop thì tham khảo. Hiện phần lớn đều xài phiên bản Photoshop CC trở lên nên mình chỉ hướng dẫn với bản CC và cụ thể là bản Photoshop CC 2020.


Bước 1:

  • Vào menu Window và chọn mở Shape


Bước 2:

  • Chọn vào menu 4 gạch và chọn Import
  • Tìm tới nơi chứa file shape và load file vào
  • Vậy là xong.


Học photoshop thật thú vị !


Nếu bạn chưa có nền tảng tốt về photoshop có thể đăng ký một khóa Photoshop tại đây để có thể làm những điều thú vị.