0974 069 899

Lễ tốt nghiệp khóa nghề thiết kế đồ họa 1/2021

Ngày 16/1/2021 vừa rồi Huy Academy đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 29 bạn học viên khóa nghề thiết kế đồ họa. Hành trình hơn 4 tháng học tập của các bạn học viên cuối cùng đã đến lúc đạt kết quả.

Khóa tốt nghiệp 1/2021 có Hơn 1/2 học viên đã xin được việc rồi và xin chúc các bạn còn lại nhanh tìm thấy một công việc như ý.
Buổi lễ tốt nghiệp được các bạn lớp nghề tự lên kế hoạch tổ chức, phân công nhiệm vụ, tổ chức trò chơi và tham gia tiệc party tổng kết khóa học.

Video buổi lễ

Hình ảnh buổi lễ