Giới thiệu một số bài vẽ của bạn học viên Ngọc Linh sau khi tham gia khóa học AI 12 buổi. Bạn rất siêng năng học tập nha mọi người.

Bạn Ngọc Linh tham gia khóa học khi đã biết sơ sơ về công cụ rồi nhưng với bạn thì biết hết sức cơ bản. Chính vì chỉ biết cơ bản nên Ngọc Linh quyết định tham gia khóa học tại Huy Academy để hệ thống lại kiến thức cũng như học nhiều kiến thức nâng cao hơn.

Sau khi học xong 12 buổi của khóa học Ngọc Linh đã biết chọn màu phù hợp và nhấn nhá ảnh sao cho hợp lý nhất.

Cảm ơn thầy và trợ giảng đã chỉ dạy cho em rất tận tâm và nhiệt tình.

BÀI VẼ NGỌC LINH