0974 069 899

Hướng Dẫn Hiệu Ứng TEXT WRITE ON | VIẾT RA CHỮ

Đây là một hiệu ứng khá thú vị được hướng dẫn từ kênh CARAMEN STUDIO

NỘI DUNG VIDEO 

00:00 Hôm nay hướng dẫn Premiere nha!

00:21 Tai nghe mới

00:36 Hiệu ứng TEXT WRITE ON trông như thế này

01:11 Tạo Text

01:32 Tạo Motion bằng hiệu ứng Write-on

03:25 Gán Motion cho Text bằng Track Matte Key

03:53 Tăng tốc độ cho hiệu ứng

04:22 Đặt Text vào không gian

05:07 Hoàn thiện cuối cùng

05:25 Kết quả!