0974 069 899

Huy Academy X Cao đẳng quốc tế BTEC

10.3.2023 thầy Huy đại diện Huy Academy giao lưu cùng các bạn sinh viên khoa Kinh doanh về hành trình khởi nghiệp.
Cảm ơn trường CĐ Quốc Tế BTEC đã kết nối để Huy Academy có cơ hội giao lưu cùng các bạn sinh viên trẻ và nhiều năng lượng.