0974 069 899

Reset font chữ về mặc định trong máy tính window

Nếu bạn cài rất nhiều font chữ và rồi nó quá nhiều, nặng máy thì có cách nào phục hồi lại mặc định như lúc mới cài đặt windows hay không ? 

Trả lời: Có nha, sau đây là cách làm


Bước 1

Truy cập vào thư mục ổ C ( Cài window ) và tìm tới thư mục Windows ==> Font


Bước 2

Chọn font settings ==> Restore default font settings


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Hi vọng các bạn học được điều gì đó thú vị! Huy Academy có một số khóa học Online và Offline chất lượng các bạn có thể tham khảo.

♦ Online: e.huyacademy.com

♦ Offline: huyacademy.com