0974 069 899

Tạo bảng màu từ ảnh trong Adobe Illustrator

Tạo bảng màu từ ảnh trong Adobe Illustrator, bạn đã biết chưa. Chưa thì xem bài này nha


Bước 1

Bạn kéo ảnh vào, nhớ bấm embed nếu chưa nha. Xem hình


Bước 2

Bạn vào menu Object và bấm chọn Create Object Mosaic… để mở 1 bảng làm việc thôi


Bước 3

Tại mục Number of Tiles bạn chọn số cột và số dòng của bảng. Bấm OK là ra


Đây la kết quả ví dụ