0974 069 899

Ảnh talk chia sẻ kinh nghiệm quay phim thương mại

Sáng 2.4.2023, Huy Academy vinh dự được đón anh Quang Thịnh – founder T-Red Media đã đến chia sẻ về quay phim quảng cáo thương mại. Cảm ơn ơn đã dành thời gian cho các bạn trẻ đam mê với mảng quay dựng phim.