0974 069 899

Chuyển layer chữ hoặc layer shape thành layer thường trong photoshop

Bước 1: Chọn layer chữ hoặc shape hoặc layer hình Smart Object để chuyển đổi


Bước 2: Chuột phải vào và chọn Rasterize Layer


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Hi vọng các bạn học được điều gì đó thú vị! Huy Academy có một số khóa học Online và Offline chất lượng các bạn có thể tham khảo.

♦ Online: e.huyacademy.com

♦ Offline: huyacademy.com