0974 069 899

Xóa khoảng trống nhanh giữa các video trong premiere pro

Khi dựng mà bạn kéo vào nhiều video nhưng giữa các video có 1 khoảng trống thì chỉ bạn cách này sẽ xóa nhanh nha.


Để làm được thì bạn vào Sequence ==> Close Gap ==> Ok nha

Lưu ý: Dưới các đoạn j video đó phải trống không có âm nhạc hoặc video khác cản

Chúc bạn thành công