0974 069 899

25 hiệu ứng Music Video Preset Pack 2020 Premiere Pro

Video nói khá dài và khá nhàm nên ai thích thì xem không thích thì thôi nhé. Đây là file .prfpset nên các bạn cần cài như 1 preset bình thường.


DOWNLOAD

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1FmbYn9B-UX6RuHIgzV-iixWQ3YhGr_HH/view


TẢI THÊM 1 SỐ HIỆU ỨNG KHÁC