0974 069 899

Kích thước banner google form mới nhất ( size banner google form )

Kích thước banner google form bao nhiêu là phù hợp ?

Trả lời: 1600×400 pixels


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Hi vọng các bạn học được điều gì đó thú vị! Huy Academy có một số khóa học Online và Offline chất lượng các bạn có thể tham khảo.

♦ Online: e.huyacademy.com

♦ Offline: huyacademy.com


Hi vọng các bạn tìm thấy font phù hợp