0974 069 899

Lớp luyện thi kiến trúc tại Đà nẵng

Lớp luyện thi kiến trúc tại Đà nẵng, Huy Academy có nhận đào tạo lớp học luyện thi đại học vẽ chì dành cho các bạn có nhu cầu.


Thời điểm nào phù hợp

Với các bạn có nhu cầu đăng ký học vào các trường kiến trúc, mỹ thuật hoặc thiết kế đồ họa. Cần xác định sớm để đăng ký theo học các lớp luyện thi càng sớm càng tốt

  • Bắt đầu ngay từ năm lớp 10 hoặc sớm hơn cũng được
  • Nếu lớp 10 chưa học thì có thể bắt đầu từ lớp 11
  • Lớp 12 mới xác định cũng học được. Nhưng thời điểm này sẽ cận kề nên sẽ gấp

Để biết mình nên học gì và thi gì?

Kiến thức được học tại Huy Academy

  • Học từ nền tảng, có thể học từ con số 0
  • Định hướng và tư vấn lộ trình học
  • Bám sát học viên ngay từ lúc đăng ký học

Tìm hiểu khóa học tại đây

Số điện thoại tư vấn: 0359 052 044 Cô Hà