Để xuất file Ai thành file .jpg hoặc .Png thì khá đơn giản. Các bạn làm theo hướng dẫn phía dưới.

Bước 1

Vào File ➜ Export ➜ Export For Screen hoặc có thể bấm Ctrl + Alt + E

Bước 2

Chọn nơi lưu, độ phân giải và định dạng cần lưu


Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi Huy Academy. Xem khóa học thiết kế đồ họa : https://huyacademy.com/khoa-hoc