0974 069 899

Lưu file jpg, png trong Adobe Illustrator

Để xuất file Ai thành file .jpg hoặc .Png thì khá đơn giản. Các bạn làm theo hướng dẫn phía dưới.

Bước 1

Vào File ➜ Export ➜ Export For Screen hoặc có thể bấm Ctrl + Alt + E

Bước 2

Chọn nơi lưu, độ phân giải và định dạng cần lưu


Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi Huy Academy. Xem khóa học thiết kế đồ họa : https://huyacademy.com/khoa-hoc