Motion Elements là một gói đồ họa hoạt hình giúp bạn mang lại sự sống cho hình ảnh động của mình

Các tính năng chính là:

  • Được tạo thủ công, không cần plugin.
  • Dễ sửa
  • Các tệp gốc với các tùy chọn có thể mở rộng lại cho bất kỳ độ phân giải nào

Demo

Download

https://drive.google.com/file/d/1Dhdb8Mmhs-zpkPS6yB_QGFhEUPwfgnTR/view?usp=sharing