0974 069 899

Nguồn tài nguyên thiết kế – Nguồn từ unblast.com


Lâu lâu đi khám phá phát hiện ra các nguồn tài nguyên thiết kế đẹp nên chia sẻ cho các bạn biết cùng sử dụng. Website được chia sẻ trong bài này là https://unblast.com cung cấp nhiều tài nguyên thiết kế đồ họa tuyệt đẹp và phong phú.

  1. Mockup: https://unblast.com/mockups/
  2. Font: https://unblast.com/fonts/
  3. Icon: https://unblast.com/free-icons/
  4. Templates: https://unblast.com/templates/
  5. Color: https://unblast.com/color-schemes/
  6. UX/UI : https://unblast.com/ui-ux-kits/

Nếu bạn yêu thích đồ họa có thể khám phá các khóa học tại Huy Academy