0974 069 899

Dương Đình Vũ

Anh Vũ là một Designer / Người kể chuyện tại GÁC SAO Branding , một nơi đầy sao với những ý tưởng thiết kế sáng tạo. Vũ cùng Gác đã thiết kế nên rất nhiều bộ nhận diện thương hiệu tuyệt vời dành cho khách hàng của mình.

Anh Vũ sẽ tham gia chia sẻ tại Huy Academy với học phần ” Kể chuyện thiết kế logo thương hiệu – Góc nhìn thực tế A đến Z ”

Fb của Gác: https://www.facebook.com/GACSAO.branding