0974 069 899

Minh Hải

Có nhiều kinh nghiệm thực thi các hoạt động Marketing, hiện Thầy Hoàng Minh Hải đang đảm nhiệm vị trí cố Vấn Marketing tại Huy Academy và cũng như dạy các môn thiết kế trên Canva, các môn Marketing.

  • Cố vấn Marketing tại Huy Academy
  • Giảng viên môn Thiết kế Canva & môn Marketing tại Huy Academy
  • Giảng viên học phần Thấu hiểu khách hàng – Thiết kế hiệu quả
  • Giảng viên Digital Marketing tại FPT Polytechnic Đà Nẵng