0974 069 899

Nguyên Hiển
Tấn Quý
Là cực học viên tại Huy Academy. Hiện đang tham gia hỗ trợ trung tâm ở vị trí trợ giảng.
Lê Nhật Tân
Là học viên khóa Nghề thiết kế tại Huy Academy.
Đình Duy
Là học viên khóa nghề tại Huy Academy. Đình Duy có khả năng vẽ tay rất tốt, học thiết kế rất xịn nên sau khi hoàn thành khóa học thiết kế. Duy đã hỗ trợ trung tâm trong phần trợ giảng lớp học. Bạn cũng đã xin được việc ngay sau khi tốt nghiệp khóa học.
Thành Đạt
Từng là học viên tại Huy Academy. Thành Đạt rất siêng năng và nhiều năng lượng
Na Na
Tuấn Anh
Bảo Trân
Xuân Thịnh
Tường Vi
Tiến Thuận