0974 069 899

Những hiệu ứng chính trong menu filter của Photoshop

Menu filter chứa những hiệu ứng mạnh mẽ của Photoshop nhưng không phải khi nào cũng dùng tất cả. Bài này sẽ chỉ ra những hiệu ứng chính hay được dùng nhất trong photoshop.


Hiệu ứng làm mờ

 

  • Vào menu Filter => Blur => Gaussian Blur

Hiệu ứng chuyển động

  • Vào menu Filter => Blur => Motion Blur

Hiệu ứng chuyện động xoáy

  • Vào menu Filter => Blur => Radial Blur sẽ có 2 lựa chọn : 1 là xoay, 2 là zoom.

Hiệu ứng nhiễu hạt

  • Vào menu Filter => Nose => Add noise

Hiệu ứng làm nét hình ảnh hơn

  • Vào menu Filter => Sharpen => Uhsharp Mask

Học photoshop thật thú vị !


Nếu bạn chưa có nền tảng tốt về photoshop có thể đăng ký một khóa Photoshop tại đây để có thể làm những điều thú vị.