0974 069 899

Sửa lỗi Error Compiling Movie trên Adobe Premiere CC
Mời xem video ở dưới : [embed]https://www.youtube.com/watch?v=dA06e1GmGcs[/embed] Trích Anh Râu Review :  Làm nghề dựng video dạo nhiều khi gặp phải những lỗi rất oái oăm. Có một tình huống mà ngay cả những video editor lâu năm cũng rất ngại, đó là khách hàng đang ngồi ép bên cạnh mà máy lăn ra lỗi. Lần đầu tiên mình gặp lỗi Error Compiling Movie là hồi năm 2016.Đó là 1 job rất gấp. Đêm cuối cùng có ông khách rất hắc xì dầu sang ngồi cạnh để đảm bảo không có sai sót gì. Sáng mai 8h là sự kiện…