0974 069 899

Pantone bình chọn “Living Coral” là màu sắc của năm 2019
"Living Coral" có mã màu chính thức là 16-1546 TPX đây là sắc cam của những rạn san hô và ánh hoàng hôn lúc chiều tà và màu này được bình chọn là màu của năm 2019. Theo Laurie Pressman, Phó chủ tịch Viện sắc màu Pantone, Living Coral sẽ đại diện cho sự vui vẻ, ngập tràn năng lượng và khao khát hướng về thiên nhiên của con người. Tuy nhiên, theo quan điểm của nhiều nhà thiết kế, đây là một màu sắc không có khả năng hoạt động độc lập nhưng nó sẽ rất tuyệt vời khi…