0974 069 899

Tạo đường chấm gạch trong illustrator

Nếu bạn đang tìm cách làm hiệu ứng như thế này thì bài này sẽ dành cho bạn.


Bước 1: Vẽ một đường thẳng hoặc đường công theo ý muốn của bạn

Bước 2: Chọn Stroke ==> Dashed Line 

  • Trong đó ô đầu tiên (dash) sẽ quyết định độ dài của đường chấm gạch. Số càng lớn đường gạch càng dài, nếu số càng nhỏ thì xu hướng ngắn lại và thành chấm
  • (gap) ô tiếp theo sẽ quyết định khoảng cách giữa các đường chấm gạch


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Hi vọng các bạn học được điều gì đó thú vị! Huy Academy có một số khóa học Online và Offline chất lượng các bạn có thể tham khảo.

♦ Online: e.huyacademy.com

♦ Offline: huyacademy.com